Kort #98417

 r Ran ven Wuertemberg
Statsrådöto
AB.

Information

Kortnr:
98417
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r Ran ven Wuertemberg
Statsrådöto
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort