Kort #98623

 Helander, Hugo Magnus J ohannes
1865- . F.D. Finländsk försåkrings- o. bankman.
AB. Å/fÖ/OZLÅ O /

Information

Kortnr:
98623
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Helander, Hugo Magnus J ohannes
1865- . F.D. Finländsk försåkrings- o. bankman.
AB. Å/fÖ/OZLÅ O /

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort