Kort #98752

 Reynaud, Emile
Kinematografiens verkliga uppfinnare.
AB. Foto knäb. sitt. £v.

Information

Kortnr:
98752
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Reynaud, Emile
Kinematografiens verkliga uppfinnare.
AB. Foto knäb. sitt. £v.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort