Kort #98567

 1
Heil, Canrad
1569—-
Havmeister hes St.Sebastian.
P: brb. (1)

Information

Kortnr:
98567
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

1
Heil, Canrad
1569—-
Havmeister hes St.Sebastian.
P: brb. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort