Kort #97964

 ! Prus, Boleslav
Se: Glowacki,A1exander

Information

Kortnr:
97964
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

! Prus, Boleslav
Se: Glowacki,A1exander

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort