Kort #98667

 Rennie, Tecla
F.1870-talet. Dansk sångerska av isländsk håret.
Fb

Information

Kortnr:
98667
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Rennie, Tecla
F.1870-talet. Dansk sångerska av isländsk håret.
Fb

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort