Kort #98309

 _:R & m 5 a y, August

! Fil.dr.,försäkringsman m.m. F.1859 15/5 på Dals bruk,
Finl., d.1919.S.t.dir.Alex.V.R.(1825-91) o.Emmy H.C.
Tham(1850—1929). G.1.1885 m.Julia M.Ekström(1865—1919
2.1921 m.Molly Alfthan(f.1861).
AB Fa 4

Information

Kortnr:
98309
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

_:R & m 5 a y, August

! Fil.dr.,försäkringsman m.m. F.1859 15/5 på Dals bruk,
Finl., d.1919.S.t.dir.Alex.V.R.(1825-91) o.Emmy H.C.
Tham(1850—1929). G.1.1885 m.Julia M.Ekström(1865—1919
2.1921 m.Molly Alfthan(f.1861).
AB Fa 4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort