Kort #97955

 Proust, Narcel.
1871-1922. Fra??? förfåtåäre.
?: PÖ'EÖ 15er fn 51)

Information

Kortnr:
97955
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Proust, Narcel.
1871-1922. Fra??? förfåtåäre.
?: PÖ'EÖ 15er fn 51)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort