Kort #98418

 7 W
Rauber, André Eberharä
1505-1575
Tysk havgeneral,kejserl.militär.råägivare.
P:(2 st.) .

Information

Kortnr:
98418
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

7 W
Rauber, André Eberharä
1505-1575
Tysk havgeneral,kejserl.militär.råägivare.
P:(2 st.) .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort