Kort #98139

 F—w W
Quirsfelå
se: Qvirsfeld

Information

Kortnr:
98139
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

F—w W
Quirsfelå
se: Qvirsfeld

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort