Kort #98076

 Poamer, Georg Abraham
Reip. Nori'b. Duumvir.
P: Kpst. Mjb. £v. Johann Pfann sculps (1)

Information

Kortnr:
98076
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Poamer, Georg Abraham
Reip. Nori'b. Duumvir.
P: Kpst. Mjb. £v. Johann Pfann sculps (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort