Kort #98200

 Radisse, Nathalie _

1897- . Fransk pianist. Professor vid Musikkonser-
vatoriet i.Strassburg.

AB. /323,

Information

Kortnr:
98200
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Radisse, Nathalie _

1897- . Fransk pianist. Professor vid Musikkonser-
vatoriet i.Strassburg.

AB. /323,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort