Kort #97973

 Przemyslaw II, hertig av Polen
-1296. . :
P: Kpst.osign. (1-2) -
Å
- ï
J

Information

Kortnr:
97973
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Przemyslaw II, hertig av Polen
-1296. . :
P: Kpst.osign. (1-2) -
Å
- ï
J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort