Kort #98674

 Renvall, Aina
fr.Finland.
Alb.755:107

Information

Kortnr:
98674
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Renvall, Aina
fr.Finland.
Alb.755:107

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort