Kort #98027

 Pürckhaver, Jnhan ChristOpher

1685-1761. Borgmästare i Rothenburg.

P: Kpst. Sitt. fv. J.F. Schmidt ad. viv: pinxit
del? et scu1ps: 1757 (1)

Information

Kortnr:
98027
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Pürckhaver, Jnhan ChristOpher

1685-1761. Borgmästare i Rothenburg.

P: Kpst. Sitt. fv. J.F. Schmidt ad. viv: pinxit
del? et scu1ps: 1757 (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort