Kort #98264

 > Raineri, Giovanni
, 1858- . Italiensk politiker.
AB.

Information

Kortnr:
98264
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

> Raineri, Giovanni
, 1858- . Italiensk politiker.
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort