Kort #98075

 r P'dmer, Georg d.y. &gélfggz:
' 1588—1653. Praefectus Altdorf.
P: Kpst. Eöftb. £v. I.A.Böner 8 1667 (1)

Information

Kortnr:
98075
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r P'dmer, Georg d.y. &gélfggz:
' 1588—1653. Praefectus Altdorf.
P: Kpst. Eöftb. £v. I.A.Böner 8 1667 (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort