Kort #98504

 rH? eede, Godardus de (uam) 1
1558—1642. Utrechts sändebud V.Westfaliska freden.
P Kpst. osign. (1)
Lit. Chr.Espagne,Münster (2) '
Sk.k.AF 196 A. Kpst. A.V.Hu11e p.;Corn.Galle jr sc.
samt1.ovan samma bild./Zuå
.
J

Information

Kortnr:
98504
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

rH? eede, Godardus de (uam) 1
1558—1642. Utrechts sändebud V.Westfaliska freden.
P Kpst. osign. (1)
Lit. Chr.Espagne,Münster (2) '
Sk.k.AF 196 A. Kpst. A.V.Hu11e p.;Corn.Galle jr sc.
samt1.ovan samma bild./Zuå
.
J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort