Kort #98256

 r ' *
Raigeaperg (Reigeaberg),Nicw1aus Georg von
Kurmainzer kanaler,sändebud i Nuenster. 1648.

P: (1)

Information

Kortnr:
98256
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r ' *
Raigeaperg (Reigeaberg),Nicw1aus Georg von
Kurmainzer kanaler,sändebud i Nuenster. 1648.

P: (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort