Kort #98199

 *1
" Radiléev (Radiszozew),Alexander Nikolajevié
1749-1802
Rysk revol. författare,jurist o. filosof.
Dekabristarnas ideolog.
P: Brb. bild. (1).

Information

Kortnr:
98199
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

*1
" Radiléev (Radiszozew),Alexander Nikolajevié
1749-1802
Rysk revol. författare,jurist o. filosof.
Dekabristarnas ideolog.
P: Brb. bild. (1).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort