Kort #98134

 r , ' *
Quintilianus, Marcus Fabius
55—95 el. 40-118 e.Kr. *
Rauersk vältalighetalärare,skriftällare,av spansk
börd |
P: Grav. (hos Daumant,Paris) (1)

Information

Kortnr:
98134
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r , ' *
Quintilianus, Marcus Fabius
55—95 el. 40-118 e.Kr. *
Rauersk vältalighetalärare,skriftällare,av spansk
börd |
P: Grav. (hos Daumant,Paris) (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort