Kort #97999

 r Pufendorf, Samuel 1. 1
1632-1694. Tysk-svensk historiker, rättslärd.
P: Kpst. Brb. fv. J.V. Sandrart sculps (1)
Brb. fv. (2)
Brb. fv. P. Pehr sc. (3)
Brb. £v. D. Klöcker Ehrenstrahl delin.
J. Houbracken scuïps. (4)
Brb. fv. Ehrenstrahl delin.
J. Houbracken (5) '
Brb. fh. S. Blesendorff S.E.B.Scu1ptor
sculp: (6).
Brb. fv. D. Kläcker delin-
. Å. de Blois sc. (7)

Information

Kortnr:
97999
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r Pufendorf, Samuel 1. 1
1632-1694. Tysk-svensk historiker, rättslärd.
P: Kpst. Brb. fv. J.V. Sandrart sculps (1)
Brb. fv. (2)
Brb. fv. P. Pehr sc. (3)
Brb. £v. D. Klöcker Ehrenstrahl delin.
J. Houbracken scuïps. (4)
Brb. fv. Ehrenstrahl delin.
J. Houbracken (5) '
Brb. fh. S. Blesendorff S.E.B.Scu1ptor
sculp: (6).
Brb. fv. D. Kläcker delin-
. Å. de Blois sc. (7)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort