Kort #97980

 Måäxååäååååi' www -
Castilïanus Oswiecïmensis.(p.13k adelsman)
P: Xpst. Brb. fh. U.SChultz pin.
I.?alck sculp. Stockholmiae 1652
(1)

Information

Kortnr:
97980
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Måäxååäååååi' www -
Castilïanus Oswiecïmensis.(p.13k adelsman)
P: Xpst. Brb. fh. U.SChultz pin.
I.?alck sculp. Stockholmiae 1652
(1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort