Kort #98025

 Pupin, Michael Idvorsky
: 1858- Növdamerikansk uppfinnare o. eléktrotekniker=
av ungersk börd.
AB.

Information

Kortnr:
98025
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Pupin, Michael Idvorsky
: 1858- Növdamerikansk uppfinnare o. eléktrotekniker=
av ungersk börd.
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort