Kort #98246

 7/ - Å
Mag?! /

Information

Kortnr:
98246
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

7/ - Å
Mag?! /

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort