Kort #98241

 r ___—é
Raglan, Fitzroy James Henry Somerset
1788—1855
Eng. lord,fä1tmarskalk.
P: grav.aitt. (2 at.)

Information

Kortnr:
98241
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r ___—é
Raglan, Fitzroy James Henry Somerset
1788—1855
Eng. lord,fä1tmarskalk.
P: grav.aitt. (2 at.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort