Kort #98138

 Quiroga, Casares
Spansk marinminster.
AB. Foto brb. fv.

Information

Kortnr:
98138
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Quiroga, Casares
Spansk marinminster.
AB. Foto brb. fv.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort