Kort #98210

 r ï
Radziejowlki, Hieronimus
/5 [2,2 ”* ”55416"! 53.1?4
W-
Prokansler,guvernör av Knakow,palsk diplomat.
alierad nea Carl X Gustav av Sverige.
P: (5 st.)
ä

Information

Kortnr:
98210
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r ï
Radziejowlki, Hieronimus
/5 [2,2 ”* ”55416"! 53.1?4
W-
Prokansler,guvernör av Knakow,palsk diplomat.
alierad nea Carl X Gustav av Sverige.
P: (5 st.)
ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort