Kort #98016

 Pulkkinen, Albin
1875- .Referendariesekreterare i Helsingfors. J.K.
AB.

Information

Kortnr:
98016
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Pulkkinen, Albin
1875- .Referendariesekreterare i Helsingfors. J.K.
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort