Kort #98671

 Renqvist, Henrik
1789-1866. Finländsk prästmam
AB. Sn.
P: mjb. lith. Liewendel (1)
'

Information

Kortnr:
98671
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Renqvist, Henrik
1789-1866. Finländsk prästmam
AB. Sn.
P: mjb. lith. Liewendel (1)
'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort