Kort #98641

 " W
Renan, 355555 Joseph
1825-1892
: Fransk filolog,religianhistoriker,författare.
P: fota (5 st.)
AB. Fars,sanl. 24:84 Fc. Fa.
(Gal.cant.55)

Information

Kortnr:
98641
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

" W
Renan, 355555 Joseph
1825-1892
: Fransk filolog,religianhistoriker,författare.
P: fota (5 st.)
AB. Fars,sanl. 24:84 Fc. Fa.
(Gal.cant.55)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort