Kort #97969

 Pryor, Roger A.
Engelsk författarinna.
P: Autoåypi. Brb. hpr. (1)

Information

Kortnr:
97969
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Pryor, Roger A.
Engelsk författarinna.
P: Autoåypi. Brb. hpr. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort