Kort #98106

 1
( Quenatedt, Jahannes Andreas
3 1617-1688
Teologi prefeasar i Wittenberg.
P: Lit. Mjb. Femnutzer sc. (1)

" " äublett (2) ï
Håbo Osign. (5) 1
? Höftb. Ch. Romstet sc.(4) ,

Information

Kortnr:
98106
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

1
( Quenatedt, Jahannes Andreas
3 1617-1688
Teologi prefeasar i Wittenberg.
P: Lit. Mjb. Femnutzer sc. (1)

" " äublett (2) ï
Håbo Osign. (5) 1
? Höftb. Ch. Romstet sc.(4) ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort