Kort #98487

 r———_————i 1
Rock, Eberharä Frieårich Christian ven der
1744-1816
Friherre,preusaisk statlministcr.

P: brb.grav. (1)

Information

Kortnr:
98487
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r———_————i 1
Rock, Eberharä Frieårich Christian ven der
1744-1816
Friherre,preusaisk statlministcr.

P: brb.grav. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort