Kort #98670

 Renqvi st, Alvar
1868— . Finländsk bokförläggare.
AB.

Information

Kortnr:
98670
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Renqvi st, Alvar
1868— . Finländsk bokförläggare.
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort