Kort #98160

 Rabelais, Francois

c. 1485 - 1555

fransk författare a.med.dr.

i: Les médécins celébres, Genéve 1947
(68 Q/ 16985

P: (5 st.)

Information

Kortnr:
98160
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Rabelais, Francois

c. 1485 - 1555

fransk författare a.med.dr.

i: Les médécins celébres, Genéve 1947
(68 Q/ 16985

P: (5 st.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort