Kort #98630

 RemarQue, Erich Maria (Erich Paul Cramer)
1897- . Tysk författare.
AB: Foto Brb. fh. _

' Kvb. f.

Information

Kortnr:
98630
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

RemarQue, Erich Maria (Erich Paul Cramer)
1897- . Tysk författare.
AB: Foto Brb. fh. _

' Kvb. f.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort