Kort #98231

 V * W
Raeder, Gustav
1810—1868
Tysk operasångare,teaterförfattare.
P: helf.lit. (1)

Information

Kortnr:
98231
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

V * W
Raeder, Gustav
1810—1868
Tysk operasångare,teaterförfattare.
P: helf.lit. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort