Kort #98047

 ” W
rV/Doä/ka mmW) (7 yon
Mm/wz/ Ä /
.

Information

Kortnr:
98047
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

” W
rV/Doä/ka mmW) (7 yon
Mm/wz/ Ä /
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort