Kort #98697

 Rettig, Per Fredr. von; .
1845-1914. Finländsk industriidkare o. mecenat.
Fa.

Information

Kortnr:
98697
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Rettig, Per Fredr. von; .
1845-1914. Finländsk industriidkare o. mecenat.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort