Kort #98513

 Reger, Erik
1895- Tysk skriftställare.
AB.

Information

Kortnr:
98513
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Reger, Erik
1895- Tysk skriftställare.
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort