Kort #97967

 Prüwen, J ulius

1874- . Professor och dirigent för Berlin Philharmonz'
.Orchst.

AB.

Information

Kortnr:
97967
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Prüwen, J ulius

1874- . Professor och dirigent för Berlin Philharmonz'
.Orchst.

AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort