Kort #98403

 R 8 sputin, Marie Gregorevnaf
C;? 7) * » . []
"[ [(c/szchfvw/ i;???”åéfw %%M/
#cFA/of/ & / _
&?"va .

Information

Kortnr:
98403
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

R 8 sputin, Marie Gregorevnaf
C;? 7) * » . []
"[ [(c/szchfvw/ i;???”åéfw %%M/
#cFA/of/ & / _
&?"va .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort