Kort #98704

 r 1
Renault, Jsachim
1408-1478
Fransk marskalk.
P: brh.Baren sc. (1)

Information

Kortnr:
98704
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r 1
Renault, Jsachim
1408-1478
Fransk marskalk.
P: brh.Baren sc. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort