Kort #98000

 r Dufendorf, Samuel 2. 1
Brb. fh. (8)
Brb. fh. Joszå Mnntaïegre sc. (9)
Brb. fv. (10)
Fjb. fv. (11)
Hjb. fv. Jos:å Nonalegre se. 512;
Drb. fh. Joseph å Montalegre 15
grb. fh. (14)
brb. fh. Jos: å Montale re scalpsit
Norimb: (15%
Brbo fv. (16)
Brb. fv. D. Klöcker Ehrenstrahl delin.
A. de Blois sculps
.

Information

Kortnr:
98000
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

r Dufendorf, Samuel 2. 1
Brb. fh. (8)
Brb. fh. Joszå Mnntaïegre sc. (9)
Brb. fv. (10)
Fjb. fv. (11)
Hjb. fv. Jos:å Nonalegre se. 512;
Drb. fh. Joseph å Montalegre 15
grb. fh. (14)
brb. fh. Jos: å Montale re scalpsit
Norimb: (15%
Brbo fv. (16)
Brb. fv. D. Klöcker Ehrenstrahl delin.
A. de Blois sculps
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort