Kort #98186

 Radcliff 9, John
engelsk läakre, 1650-1714.
Uts.0xf.B.1.
). . x

Information

Kortnr:
98186
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Radcliff 9, John
engelsk läakre, 1650-1714.
Uts.0xf.B.1.
). . x

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort