Kort #98458

 Raynal, Guillaume Themes Franceis *
( 1715-1796
ï Fransk skriftställare.
P: mjb.Pl.Alix sc. färg. (1-2)
hvb. (5)
.

Information

Kortnr:
98458
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Raynal, Guillaume Themes Franceis *
( 1715-1796
ï Fransk skriftställare.
P: mjb.Pl.Alix sc. färg. (1-2)
hvb. (5)
.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort