Kort #98012

 , Pulcheria, Sancta
Död 450. ïfïfäsqr Arcadii dütkef, öStFOl'NerkS ïufgjsarinna.
?: Kpst. ärb. f. (1)
Prb. hpr. (2)

Information

Kortnr:
98012
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

, Pulcheria, Sancta
Död 450. ïfïfäsqr Arcadii dütkef, öStFOl'NerkS ïufgjsarinna.
?: Kpst. ärb. f. (1)
Prb. hpr. (2)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort