Kort #98263

 ”%?- ”1/3.
åra. HM (3 Sf ï

Information

Kortnr:
98263
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

”%?- ”1/3.
åra. HM (3 Sf ï

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort