Kort #98481

 Recceawindus,Flavius
se: Reckeavind

Information

Kortnr:
98481
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Recceawindus,Flavius
se: Reckeavind

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort